Skip to main content

Asumirati značenje

šta znači Asumirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asumirati (latinski assumere) preuzeti, uzeti k sebi, uzeti na sebe, primiti odgovornost; fil. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu; shvatiti, razumeti, npr. neku misao; retorika: glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje.

Reč Asumirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ассумере) преузети, узети к себи, узети на себе, примити одговорност; фил. поставити у силогизму другу (минор) премису; схватити, разумети, нпр. неку мисао; рет. главни закључак противников поновити па онда прећи на његово оповр-гавање.


Asurdirati zaglušiti; umeriti, ublažiti ; slik. dati blaži karakter....
Asura prostirač od rogoza....
Asuplirati učiniti gipkim, okretnim; slomiti ukrotiti, načiniti popustljivim....
Asumcija primanje, uzimanje; primanje duše na nebo; dan smrti nekog svetitel...
Asumpsit primio je na sebe; prav. formula kojom neko dobrovoljno obećava i p...
Asumiti žestiti se, srditi se, rasrditi se. ...
Sve reči na slovo a