Skip to main content

Augije značenje

šta znači Augije

Na latinici: Definicija i značenje reči Augije (od grčke reči: Augeias) mit. kralj u Elidi, čiju je štalu, u kojoj je bilo 3.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina, Her-kulo očistio za jedan dan; otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovođenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano.

Reč Augije sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. Аугеиас) мит. краљ у Елиди, чију је шталу, у којој је било 3.000 грла стоке и која није никако чишћена ЗО година, Хер-куло очистио за један дан; отуда: Аугијева штала мучан и непријатан посао око довођења у ред нечега што је било дуго времена запуштено и занемаривано.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a