Skip to main content

Augustinizam značenje

šta znači Augustinizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz učenja sv. Augustina.

Reč Augustinizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: средњовековна хришћанска филозофија и теологија које су се развиле из учења св. Аугустина.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a