Skip to main content

Augurirati značenje

šta znači Augurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Augurirati (latinski augurare) gatati (ili: proricati) po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predskazivati.

Reč Augurirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аугураре) гатати (или: прорицати) по лету, броју и граји птица; слутити, наслућивати, предсказивати.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a