Skip to main content

Augment značenje

šta znači Augment

Na latinici: Definicija i značenje reči Augment (latinski augmentum) povećanje, prirapggaj, dodavanje, dodatak, umnožavanje; gram. predmetak pomoću koga se, kod grčkih i staroindijskih glagola, obrazuju prošla vremena;medicina: pogoršanje bolesti.

Reč Augment sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аугментум) повећање, прирапггај, додавање, додатак, умножавање; грам. предметак помоћу кога се, код грчких и староиндијских глагола, образују прошла времена; мед. погоршање болести.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a