Skip to main content

Augmentacija značenje

šta znači Augmentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Augmentacija (latinski augmentatio) umnoženje, umnožavanje, uvećanje, uvećavanje, pojačavanje, pojačanje; loviti ca, dodatak, povećanje

Reč Augmentacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аугментатио) умножење, умножавање, увећање, увећавање, појачавање, појачање; ловити ца, додатак, повећање


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a