Skip to main content

Augur značenje

šta znači Augur

Na latinici: Definicija i značenje reči Augur (latinski augur, avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi; prorok, gatar, pogađač, predskazivač, tumač znamenja.

Reč Augur sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аугур, ави-гур) римски свештеник који је по лету и граји птица тумачио и прорицао шта ће се догодити; пророк, гатар, погађач, предсказивач, тумач знамења.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a