Skip to main content

Auguralan značenje

šta znači Auguralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Auguralan (latinski auguralis,od francuske reči: augural) proročki, predskazivački;isto znači i auguriozan

Reč Auguralan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аугуралис, фр. аугурал) пророчки, предсказивачки; уп. аугуриозан


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a