Skip to main content

Augurij(-um) značenje

šta znači Augurij(-um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Augurij(-um) (latinski augurium) proricanje budućnosti po letu ptica;figurativno: predskazi-vanje, znamenje, predznak.

Reč Augurij(-um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аугуриум) прорицање будућности по лету птица; фиг. предскази-вање, знамење, предзнак.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a