Skip to main content

Avelj značenje

šta znači Avelj

Na latinici: Definicija i značenje reči Avelj (asirski habal sin)religija: mlañi sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain;figurativno: nevino ubijen čovek.

Reč Avelj sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (асирски хабал син) рлг. млаñи син Адама и Еве (И Моје., 4) кога је из зависти убио брат Каин; фиг. невино убијен човек.


Avenkefalija ned. urođeni nedostatak mozga....
Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant , morituri te salutant) zdrevo Cezare pozdravljaju te oni koji_će ...
Avet sablast, priviñenje, utvara, prikaza....
Avers nuh. gleva, lik, lice novca; supr. revera....
Averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averroes u HP v.; ...
Averziova trgovina kupovine ili prodaja odoka, ñuture....
Sve reči na slovo a