Skip to main content

Avenkefalija značenje

šta znači Avenkefalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Avenkefalija (od grčke reči: a-, enkephalos mozak) ned. urođeni nedostatak mozga.

Reč Avenkefalija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, енкепхалос мозак) нед. урођени недостатак мозга.


Avenkefalija ned. urođeni nedostatak mozga....
Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant , morituri te salutant) zdrevo Cezare pozdravljaju te oni koji_će ...
Avet sablast, priviñenje, utvara, prikaza....
Avers nuh. gleva, lik, lice novca; supr. revera....
Averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averroes u HP v.; ...
Averziova trgovina kupovine ili prodaja odoka, ñuture....
Sve reči na slovo a