Skip to main content

Averziovalna suma značenje

šta znači Averziovalna suma

Na latinici: Definicija i značenje reči Averziovalna suma (latinski aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota)trgovina: v. averzio-nalni kvantum

Reč Averziovalna suma sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. аверсус лицем окренут од, остраг, сумма свота) трг. в. аверзио-нални квантум


Avenkefalija ned. urođeni nedostatak mozga....
Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant , morituri te salutant) zdrevo Cezare pozdravljaju te oni koji_će ...
Avet sablast, priviñenje, utvara, prikaza....
Avers nuh. gleva, lik, lice novca; supr. revera....
Averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averroes u HP v.; ...
Averziova trgovina kupovine ili prodaja odoka, ñuture....
Sve reči na slovo a