Skip to main content

Ažija značenje

šta znači Ažija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažija (fr. agio)trgovina: doplata, višak, veća vrednost jedne vrste novca, hartije od vrednosti islično: od nominalne vrednosti; razlika između nominalne i kursne vrednosti, npr. jedne deonice, akcije

Reč Ažija sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. агио) трг. доплата, вишак, већа вредност једне врсте новца, хартије од вредности и сл. од номиналне вредности; разлика између номиналне и курсне вредности, нпр. једне деонице, акције


Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a