Skip to main content

Azimut značenje

šta znači Azimut

Na latinici: Definicija i značenje reči Azimut (arap. as-samt strana)astronomija: uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna.

Reč Azimut napisana unazad: tumizA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. ас-самт страна) астр. угловно одстојање неког небеског тела од северне или јужне тачке подневна.

Slično: 
Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a