Skip to main content

Azimut značenje

šta znači Azimut

Na latinici: Definicija i značenje reči Azimut (arap. as-samt strana)astronomija: uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna.

Reč Azimut sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. ас-самт страна) астр. угловно одстојање неког небеског тела од северне или јужне тачке подневна.


Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a