Skip to main content

Azil značenje

šta znači Azil

Na latinici: Definicija i značenje reči Azil (od grčke reči: a-sylos neopljačkan, neprikosno-ven, a-, syle pljačka hrama) sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze utočište; dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje; pravo azila u međunarodnom pravu: pravo političkih krivaca, vojnih begunaca islično: na utočište u nekoj stranoj državi.

Reč Azil sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. а-сyлос неопљачкан, неприкосно-вен, а-, сyле пљачка храма) сигурно склониште, уточиште, прибежиште; неприкосновено место на коме прогоњени налазе уточиште; дом за смештај и издржавање сиротиње; право азила у међународном праву: право политичких криваца, војних бегунаца и сл. на уточиште у некој страној држави.


Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a