Skip to main content

Ažio-kovto značenje

šta znači Ažio-kovto

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažio-kovto (fr. agio-conto)trgovina: račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca, hartija od vrednosti islično:

Reč Ažio-kovto sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. агио-цонто) трг. рачун о добитку односно губитку при промени једне врсте новца, хартија од вредности и сл.


Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a