Skip to main content

Ažiotirati značenje

Šta znači Ažiotirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažiotirati (fr. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti, igrati na berzi, baviti se ažiotažom.

Reč Ažiotirati napisana unazad: itaritoiža

Ažiotirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Ažiotirati

На Ћирилици: (фр. агиотер) шпекулисати хартијама од вредности, играти на берзи, бавити се ажиотажом.

Slično: 
Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a