Skip to main content

Ažistaža značenje

šta znači Ažistaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažistaža (fr. ajustage) određivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca; pomeranje, udešavanje mere; nameštanje, doterivanje

Reč Ažistaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ајустаге) одређивање (или: удешавање) прописне тежине новца; померање, удешавање мере; намештање, дотеривање


Azimut astr. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne t...
Azima jevrejski pashalni beskvasni hleb; pl. praznik beskvasnog hleba....
Azilum ignorancije fil. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscr...
Azil sigurno sklonište, utočište, pribežište; neprikosnoveno mesto na ko...
Azijat stanovnik Azije; ret. bombastičan, preterano kitnjast govornik....
Azijanizam ret. antički besednički stil, stvoren u maloazijskoj Joniji, koji je ...
Sve reči na slovo a