Skip to main content

Baptizirati značenje

šta znači Baptizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Baptizirati (od grčke reči: baptfzo,od francuske reči: baptiser) krstiti, krštava ti; nadenuta ime.

Reč Baptizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. баптфзо, фр. баптисер) крстити, крштава ти; наденута име.


Baptisti pl. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece, traže da...
Baptisterij(um) krstioni-ca, kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krš...
Baptizma crkvena tajna krštenja; krštenje, krštavanje....
Baptizirati krstiti, krštava ti; nadenuta ime....
Sve reči na slovo b