Skip to main content

Baptizma značenje

šta znači Baptizma

Na latinici: Definicija i značenje reči Baptizma (od grčke reči: baptisma) crkvena tajna krštenja; krštenje, krštavanje.

Reč Baptizma napisana unazad: amzitpaB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. баптисма) црквена тајна крштења; крштење, крштавање.

Slično: 
Baptisti pl. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece, traže da...
Baptisterij(um) krstioni-ca, kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krš...
Baptizma crkvena tajna krštenja; krštenje, krštavanje....
Baptizirati krstiti, krštava ti; nadenuta ime....
Sve reči na slovo b