Skip to main content

Bavela značenje

šta znači Bavela

Na latinici: Definicija i značenje reči Bavela (ital. bavella, bava)trgovina: otpaci od svile.

Reč Bavela sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бавелла, бава) трг. отпаци од свиле.


Bavana bog. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke, čiji je pl...
Bavoširati praviti nečiste otiske, nečisto štampati....
Bavoš nečist štamparski otisak; nečisto izrađen bakrorez; nečista izrada....
Bavijus ime dvojice rđavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno k...
Bavela trg. otpaci od svile. ...
Sve reči na slovo b