Skip to main content

Bavoš značenje

šta znači Bavoš

Na latinici: Definicija i značenje reči Bavoš (fr. bavoche) nečist štamparski otisak; nečisto izrađen bakrorez; nečista izrada.

Reč Bavoš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. бавоцхе) нечист штампарски отисак; нечисто израђен бакрорез; нечиста израда.


Bavana bog. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke, čiji je pl...
Bavoširati praviti nečiste otiske, nečisto štampati....
Bavoš nečist štamparski otisak; nečisto izrađen bakrorez; nečista izrada....
Bavijus ime dvojice rđavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno k...
Bavela trg. otpaci od svile. ...
Sve reči na slovo b