Skip to main content

Beata značenje

šta znači Beata

Na latinici: Definicija i značenje reči Beata (latinski beata) blažena, srećna;imenica: bogomoljka.

Reč Beata sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. беата) блажена, срећна; им. богомољка.


Beatificirati posvetiti, proglasiti svecem, uvrstiti u red svetitelja....
Beatifikacija posveći-vanje, proglašenje za sveca, uvršćenje u red blaženih od st...
Beatitudo vestra Vata Svetosti ....
Beati posidentes srećni su oni koji imaju, blago onima koji imaju....
Beatikum poslednja pomast, pričest samrtnika kod katolika....
Beatizam pravljenje svecem, tobožnje svetost, licemerstvo. ...
Sve reči na slovo b