Skip to main content

Beatizam značenje

šta znači Beatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Beatizam (latinski beatus blažen) pravljenje svecem, tobožnje svetost, licemerstvo.

Reč Beatizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. беатус блажен) прављење свецем, тобожње светост, лицемерство.


Beatificirati posvetiti, proglasiti svecem, uvrstiti u red svetitelja....
Beatifikacija posveći-vanje, proglašenje za sveca, uvršćenje u red blaženih od st...
Beatitudo vestra Vata Svetosti ....
Beati posidentes srećni su oni koji imaju, blago onima koji imaju....
Beatikum poslednja pomast, pričest samrtnika kod katolika....
Beatizam pravljenje svecem, tobožnje svetost, licemerstvo. ...
Sve reči na slovo b