Skip to main content

Beatifikacija značenje

šta znači Beatifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Beatifikacija (latinski beatificatio) posveći-vanje, proglašenje za sveca, uvršćenje u red blaženih od strane pape, posle čega dolazi akt kanalizacije; fil. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole).

Reč Beatifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. беатифицатио) посвећи-вање, проглашење за свеца, увршћење у ред блажених од стране папе, после чега долази акт канализације; фил. електрична беатификација електрични експеримент који се састоји у стварању светлог свети-тељског венца (ауреоле).


Beatificirati posvetiti, proglasiti svecem, uvrstiti u red svetitelja....
Beatifikacija posveći-vanje, proglašenje za sveca, uvršćenje u red blaženih od st...
Beatitudo vestra Vata Svetosti ....
Beati posidentes srećni su oni koji imaju, blago onima koji imaju....
Beatikum poslednja pomast, pričest samrtnika kod katolika....
Beatizam pravljenje svecem, tobožnje svetost, licemerstvo. ...
Sve reči na slovo b