Skip to main content

Bede značenje

šta znači Bede

Na latinici: Definicija i značenje reči Bede (sskr. Veda, vid) „znanje", najstariji spomenici sanskrtske književnosti, svete knjige brahmina u Indiji; imaju četiri dela: Rig-, Sama-, Yajur- i Atharva-veda; u užem smislu, pod Vedama se često misli samo na Rig-vedu.

Reč Bede sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (сскр. Веда, вид) „знање", најстарији споменици санскртске књижевности, свете књиге брахмина у Индији; имају четири дела: Риг-, Сама-, Yајур- и Атхарва-веда; у ужем смислу, под Ведама се често мисли само на Риг-веду.


Bede „znanje", najstariji spomenici sanskrtske književnosti, svete knjig...
Beduivi pl. stanovnici pustinje, skitalačka arapska plemena u arabijskim, s...
Beduina kod. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. ...
Bedminton sp. igra slična tenisu; igra sa reketima i lopticama sa usađenim p...
Bedlemit ludak, onaj koji živi u ludnici . ...
Bedinerka kućna pomoćni-ca samo u određene dane ili sate...
Sve reči na slovo b