Skip to main content

Beduina značenje

šta znači Beduina

Na latinici: Definicija i značenje reči Beduina (arap. badawiyyun) kod. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji.

Reč Beduina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. бадаwиyyун) код. женски огртач сличан арабљанској ношњи.


Bede „znanje", najstariji spomenici sanskrtske književnosti, svete knjig...
Beduivi pl. stanovnici pustinje, skitalačka arapska plemena u arabijskim, s...
Beduina kod. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. ...
Bedminton sp. igra slična tenisu; igra sa reketima i lopticama sa usađenim p...
Bedlemit ludak, onaj koji živi u ludnici . ...
Bedinerka kućna pomoćni-ca samo u određene dane ili sate...
Sve reči na slovo b