Skip to main content

Bega značenje

šta znači Bega

Na latinici: Definicija i značenje reči Bega (od grčke reči: beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"); beta-zracifizika: vrsta radioaktivnih zraka, potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata utakozvani: procesu beta-raspada, a sastavlje-ni su od beta-čestica, elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom;isto znači i alfa-zraci, gama-zraci.

Reč Bega sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. бета) име другог слова грчког алфабета (Р=наше „б"); бета-зраци физ. врста радиоактивних зрака, потичу из атомског језгра радиоактивних елемената у тзв. процесу бета-распада, а саставље-ни су од бета-честица, електрон или пози-трон који излеће из атомског језгра заједно с неутроном или антинеутроном; уп. алфа-зраци, гама-зраци.


Bega ime drugog slova grčkog alfabeta ; beta-zraci fiz. vrsta radioaktiv...
Begum udova-carica, udovica velikog gospodina; titula jedne indijske knegi...
Begoglija begov sin....
Begluk 1. tursko državno imanje; 2. begov posed ; 3. besplatan rad raje na...
Beglerbet vrhovni zapovednik vojni i građanski, starešina neke oblasti, pokra...
Begine čkih kaluđerica naročito raširenih u XI i HŠ veku, najstariji red pos...
Sve reči na slovo b