Skip to main content

Begine značenje

šta znači Begine

Na latinici: Definicija i značenje reči Begine čkih kaluđerica naročito raširenih u XI i HŠ veku, najstariji red posvećen bogougodnom radu, negovanju bolesnih itd.; fig. bogomoljke, one koje se prave sveticama; betuine, begute

Reč Begine sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: чких калуђерица нарочито раширених у XИ и ХШ веку, најстарији ред посвећен богоугодном раду, неговању болесних итд.; фиг. богомољке, оне које се праве светицама; бетуине, бегуте


Bega ime drugog slova grčkog alfabeta ; beta-zraci fiz. vrsta radioaktiv...
Begum udova-carica, udovica velikog gospodina; titula jedne indijske knegi...
Begoglija begov sin....
Begluk 1. tursko državno imanje; 2. begov posed ; 3. besplatan rad raje na...
Beglerbet vrhovni zapovednik vojni i građanski, starešina neke oblasti, pokra...
Begine čkih kaluđerica naročito raširenih u XI i HŠ veku, najstariji red pos...
Sve reči na slovo b