Skip to main content

Begevisati značenje

šta znači Begevisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Begevisati (tur. begenmek) l. svideti se, dopasti se, dopadati se; 2. izabrati, oda-brati nešto po svom ukusu; 3. odobriti, odobrava™, biti saglasan s nečim.

Reč Begevisati napisana unazad: itasivegeB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур. бегенмек) л. свидети се, допасти се, допадати се; 2. изабрати, ода-брати нешто по свом укусу; 3. одобрити, одобрава™, бити сагласан с нечим.

Slično: 
Bega ime drugog slova grčkog alfabeta ; beta-zraci fiz. vrsta radioaktiv...
Begum udova-carica, udovica velikog gospodina; titula jedne indijske knegi...
Begoglija begov sin....
Begluk 1. tursko državno imanje; 2. begov posed ; 3. besplatan rad raje na...
Beglerbet vrhovni zapovednik vojni i građanski, starešina neke oblasti, pokra...
Begine čkih kaluđerica naročito raširenih u XI i HŠ veku, najstariji red pos...
Sve reči na slovo b