Skip to main content

Bema značenje

šta znači Bema

Na latinici: Definicija i značenje reči Bema (od grčke reči: bema uzvišenje) pregrađeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama, naročito vladičin sto.

Reč Bema sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. бема узвишење) преграђено место за свештенике у грчким православним црквама, нарочито владичин сто.


Bembaša predgrađe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad ....
Bematin-sveće pl. sveće izrađene od neke mešavine parafina i stearina....
Bema pregrađeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama, naroč...
Sve reči na slovo b