Skip to main content

Bembaša značenje

šta znači Bembaša

Na latinici: Definicija i značenje reči Bembaša (tur. bend-baci glavna brana) predgrađe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode).

Reč Bembaša sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. бенд-баци главна брана) предграђе Сарајева где река Милуцка улази у град (некад је на том месту постојала велика брана која је служила за довод воде).


Bembaša predgrađe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad ....
Bematin-sveće pl. sveće izrađene od neke mešavine parafina i stearina....
Bema pregrađeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama, naroč...
Sve reči na slovo b