Skip to main content

Ben značenje

šta znači Ben

Na latinici: Definicija i značenje reči Ben (hebr. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo; npr. Solomon ben David=Solomon, Davidov sinonim:

Reč Ben sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (хебр. бен син) код семитских особних имена ставља се пред име очево; нпр. Соломон бен Давид=Соломон, Давидов син.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b