Skip to main content

Bendžo značenje

šta znači Bendžo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bendžo (eng. .banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih žica; naročitu ulogu danas ima u džez muzici.

Reč Bendžo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. .бањо) гитари сличан северноамерички црначки муз. инструмент са 5—7 цревних жица; нарочиту улогу данас има у джез музици.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b