Skip to main content

Bentonit značenje

šta znači Bentonit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bentonit (po Fort Benton-, SAD) vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri vađenju nafte, izradi kalupa za livnice, čeličane i dr

Reč Bentonit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (по Форт Бентон-, САД) врста глине, садржи више од 50% монтморилонита; употребљава се при вађењу нафте, изради калупа за ливнице, челичане и др


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b