Skip to main content

Bendi značenje

šta znači Bendi

Na latinici: Definicija i značenje reči Bendi (eng. bandy)sport: igra na ledu palicama i tvrdom lopticom, preteča hokeja; igra se u Skandinaviji i SSSR.

Reč Bendi sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. бандy) сп. игра на леду палицама и тврдом лоптицом, претеча хокеја; игра се у Скандинавији и СССР.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b