Skip to main content

Benđeluk značenje

šta znači Benđeluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Benđeluk (pers.-tur. bengilik, bencilik) 1. opojna trava (napitak); 2. mađije, čini.

Reč Benđeluk sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. бенгилик, бенцилик) 1. опојна трава (напитак); 2. мађије, чини.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b