Skip to main content

Bene značenje

šta znači Bene

Na latinici: Definicija i značenje reči Bene bene (latinski bene) dobro, valjano, lepo.

Reč Bene sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: бене (лат. бене) добро, ваљано, лепо.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b