Skip to main content

Benedikpija značenje

šta znači Benedikpija

Na latinici: Definicija i značenje reči Benedikpija (latinski benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov, blagosiljanje.

Reč Benedikpija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бенедицтио) у католичкој цркви: благослов, благосиљање.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b