Skip to main content

Benefakcija značenje

šta znači Benefakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Benefakcija (latinski benefactio) dobročinstvo, dobrotvorstvo, beneficancija.

Reč Benefakcija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бенефацтио) доброчинство, добротворство, бенефицанција.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b