Skip to main content

Benefic značenje

šta znači Benefic

Na latinici: Definicija i značenje reči Benefic (latinski beneficium) dobit, zarada, korist; prihod; prvenstvo, povlastica; predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja, korisnica.

Reč Benefic sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. бенефициум) добит, зарада, корист; приход; првенство, повластица; представа у корист неког глумца или каквог добротворног циља, корисница.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b