Skip to main content

Beneficijar značenje

šta znači Beneficijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Beneficijar (od latinske reči: beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica, napr. od neke predstave korisnice; primalac prihoda crkve; up. beneficijat.

Reč Beneficijar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. бенефициариус) онај који прима приход од неког бенефица, напр. од неке представе кориснице; прималац прихода цркве; уп. бенефицијат.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b