Skip to main content

Beneventana značenje

šta znači Beneventana

Na latinici: Definicija i značenje reči Beneventana (pood italijanske reči: kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma; javilo se (u drugoj polovini UŠ v.) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu, odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento, a onda i po celoj južnoj Italiji; to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju, gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v

Reč Beneventana sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (по итал. кнежевини Беневенто) врста латинског средњовековног писма; јавило се (у другој половини УШ в.) у бенедиктинском самостану у Монте Каси-ну, одакле се проширило најпре у кнежевини Беневенто, а онда и по целој јужној Италији; то писмо је из Италије прешло и у Далмацију, где се у местимично] употреби задржало до XТВ в


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b