Skip to main content

Benevole lektor značenje

šta znači Benevole lektor

Na latinici: Definicija i značenje reči Benevole lektor (latinski benevole lector) blagonakloni čitaoče!

Reč Benevole lektor sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. беневоле лецтор) благонаклони читаоче!


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b