Skip to main content

Bengalo značenje

šta znači Bengalo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bengalo (beng. bangla, eng. bungalow) jednospratna kuća, na Dalekom istoku, od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka), s krovom od slame ili crepa; služi za turiste, lovce itd.

Reč Bengalo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (бенг. бангла, енг. бунгалоw) једноспратна кућа, на Далеком истоку, од лаког материјала (бамбусове трске или дасака), с кровом од сламе или црепа; служи за туристе, ловце итд.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b