Skip to main content

Bizam

Šta znači Bizam


Bizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bizam (od latinske reči: bisamum, od hebrejske reči: besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja, naročito u moškavca, u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris, i kao lek za jačanje živaca); isto znači i mošus.

Reč Bizam napisana unazad: mazib

Bizam se sastoji od 5 slova.

sta je Bizam

Slično:
Šta znači Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Šta znači Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone...
Šta znači Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Šta znači Biznis posao, trgovački posao....
Šta znači Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak B...
Šta znači Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...