Skip to main content

Bizmut značenje

šta znači Bizmut

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizmut (latinski bismutum) hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptično sredstvo, pri lečenju od sifilisa i dr.); vizmut.

Reč Bizmut sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. бисмутум) хен. елемент, атомска маса 208,980, редни број 83, знак Би (употребљава се и као антисептично средство, при лечењу од сифилиса и др.); визмут.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b