Skip to main content

Bizoialan značenje

šta znači Bizoialan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizoialan (latinski bi-, od grčke reči: zone pojas, oblast) koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone.

Reč Bizoialan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, грч. зоне појас, област) који је подељен на две зоне, који се састоји од две зоне.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b