Skip to main content

Bizantijski značenje

šta znači Bizantijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizantijski (od grčke reči: Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva;figurativno: koji kadi, koji se ulaguje starijima od sebe, ulagivački, udvorički, puzavački; vizantijske

Reč Bizantijski napisana unazad: iksjitnaziB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. Бyзантикон) који се тиче грчког или источноримског царства; фиг. који кади, који се улагује старијима од себе, улагивачки, удворички, пузавачки; византијске

Slično: 
Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b