Skip to main content

Bizantinci značenje

šta znači Bizantinci

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizantinci (od grčke reči:) 1. pl. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453),to jest do propasti Bizantijskog Carstva, i radili na istoriji, analistici, geografiji, ar-heologiji, filozofiji, teologiji, retori-ci i poeziji; 2. zlatnici grčkih careva; vizantinci.

Reč Bizantinci sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) 1. пл. грчки писци који су писали од времена Константина Великог (325) па до пада Цариграда (1453), тј. до пропасти Бизантијског Царства, и радили на историји, аналистици, географији, ар-хеологији, филозофији, теологији, ретори-ци и поезији; 2. златници грчких царева; византинци.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b